Deze site heeft geen commerciële banden met Ugg. De officiële website vindt u op uggaustralia.com.
 
  • UGGs sale
1

 
Jul 21:

dames trends 2014

De koop-aannemingsovereenkomst is een voorlopig contract tussen de aannemer of projectontwikkelaar en u als koper. Met dit voorlopige contract zit u nog niet helemaal aan de koop vast. U heeft echter wel verplichtingen. Als u na het tekenen van het contract alsnog van de koop afziet, moet u een boete betalen. Hoe hoog deze boete is en in welke gevallen u die moet betalen wordt opgenomen in de koop-aannemingsovereenkomst. Consequenties van de koop-aannemingsovereenkomst In de koop-aannemingsovereenkomst leggen de koper en de aannemer vast wat er precies is overeengekomen. U kunt hierbij onder meer denken aan de bedragen die u moet betalen en de momenten waarop u rekeningen van de aannemer krijgt. Vaak is dit bij zogenoemde mijlpalen, zoals het gereed komen van de fundering of de start van de bouw van de eerste verdieping. Ook is het verstandig om in de koop-aannemingsovereenkomst de voorwaarden op te nemen waaronder het contract kan worden ontbonden. Een veel voorkomende ontbindende voorwaarde is het niet rond krijgen van de financiering. Wanneer u onverhoopt geen hypotheek voor de woning kunt krijgen, is het een prettig idee dat u nog van het koopcontract af kunt. Nadat beide partijen de koop-aannemingsovereenkomst hebben ondertekend, heeft u als koper een bedenktijd van drie dagen. Uw bedenktijd gaat in bij ontvangst van het voorlopig contract. Het is dus verstandig om officieel vast te leggen wanneer u het contract ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld door het contract aangetekend te laten verzenden of een bewijs van ontvangst te tekenen. Binnen de bedenktijd kunt u zonder boete de overeenkomst beindigen. Natuurlijk moet u wel de kosten van de notaris en de makelaar betalen. Na afloop van de bedenktijd kunt nog gebruikmaken van de ontbindende voorwaarden die in het contract zijn opgenomen. Als u niet aan de ontbindende voorwaarden voldoet, maar toch het contract wilt ontbinden, bent u een boete verschuldigd. Vaak bedraagt deze 10% van de koop-aannemingssom. De koper geeft bij het tekenen van de koop-aannemingsovereenkomst veelal een bankgarantie ter waarde van dit bedrag af. Deze garantie geeft de aannemer de zekerheid dat hij ontbinding van het contract de boete ook daadwerkelijk ontvangt. Om niet voor vervelende verrassingen komen te staan, is het verstandig wanneer weet wat u kunt lenen voordat u een koop-aannemingsovereenkomst tekent. Bijkomende kosten Bij het kopen van een woning die nog gebouwd moet worden, krijgt u te maken met bouwrente, uitstelrente en renteverlies. De bouwrente is een bedrag dat de aannemer in rekening brengt bij de koper. Het is als het ware een voorschot op de koopsom, waarmee de aannemer de bouwkosten dekt. De bouwrente wordt in verschillende termijnen in rekening gebracht, wanneer vooraf afgesproken mijlpalen zijn bereikt. De bouwrente is niet aftrekbaar van de belasting. Zodra u uw hypotheek rond heeft, wordt uw koop-aannemingsovereenkomst definitief. Omdat u de grond en het (nog niet gebouwde) huis nog niet in bezit neemt, hoeft u de koopsom nog niet te betalen. Dit doet u pas wanneer het huis daadwerkelijk aan u wordt overgedragen. Over de uitgestelde betaling bent u rente verschuldigd aan de aannemer of de projectontwikkelaar. Dit wordt uitstelrente genoemd. Uitstelrente is fiscaal aftrekbaar. Renteverlies is een kostenpost waar u als koper mee te maken krijgt. Wanneer de hypotheek voor de nieuwe woning is gepasseerd gaat u rente betalen. Er is echter nog geen huis waar u in kunt gaan wonen. De nutteloze rente die u betaalt, wordt renteverlies genoemd. U kunt het renteverlies meefinancieren in uw hypotheek, zodat u tijdens de bouw niet met dubbele woonlasten te maken krijgt. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen. Er is immers nog geen woning die van de ene op de andere eigenaar wordt overgedragen. Dit betekent dat de woning vrij op naam (v.o.n.) wordt opgeleverd. Wel maakt u als toekomstige eigenaar van een nieuwbouwwoning kosten voor het opstellen van een hypotheekakte en een akte van levering bij de notaris.

Meer artikelen
Jul 21:

warme schoenen

Zodra het huis uw eigendom is geworden, is het van belang het goed te verzekeren. Dat is ook het geval wanneer u niet direct naar uw nieuwe woning verhuist. U zult in ieder geval een opstalverzekering moeten regelen. Als u alvast wat spullen in de nieuwe woning legt, bijvoorbeeld omdat u bezig bent met een verbouwing, is ook een inboedelverzekering een goed idee. Het kan gebeuren dat u tijdelijk twee verzekeringen nodig heeft: voor uw oude en uw nieuwe woning. Informeer bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden. Opstalverzekering Een opstalverzekering dekt de financile gevolgen van een brand. Wanneer uw nieuwe woning wordt getroffen door brand, kunt u met de uitkering van de opstalverzekering uw woning herbouwen. Bij het afsluiten van een opstalverzekering berekent de verzekeraar de herbouwwaarde van uw woning. Desgewenst kunt u ook andere opstallen, zoals de schuur of een tuinhuisje, in de opstalverzekering meenemen. Om de herbouwwaarde te kunnen bepalen, moet u een vragenlijst invullen. Na het afsluiten van de verzekering bent u vijf jaar verzekerd van een goede dekking. Na afloop van die periode is het verstandig opnieuw een vragenlijst in te vullen om de herbouwwaarde te bepalen. Inboedelverzekering Het is verstandig om ook alle spullen die in uw woning liggen te verzekeren. Hiervoor heeft u een inboedelverzekering nodig. De inboedelverzekering keert uit in het geval van brand of diefstal. Bij het afsluiten van de inboedelverzekering berekent de verzekeraar de waarde van uw inboedel. Om de waarde van uw inboedel te kunnen bepalen, moet u een uitgebreid formulier invullen: de inboedelwaardemeter. Na het afsluiten van de verzekering bent u vijf jaar verzekerd van een goede dekking. Na afloop van die periode is het verstandig opnieuw de inboedelwaardemeter in te vullen om de precieze waarde van uw inboedel te meten.

Meer artikelen
Sep 15:

Uggs kopen

Wat voor soort huis u zoekt, in welke streek en met welke faciliteiten, is heel persoonlijk. Er zijn echter een aantal zaken waarbij u tijdens de bezichtiging altijd op kunt letten. Energie Welk energielabel heeft het huis? Een huis met label A is bijzonder energiezuinig, bij energielabel F of G bent u veel geld kwijt aan stookkosten of een verbouwing. Zijn de muren gesoleerd? Houden ze niet alleen koude, maar ook geluid tegen? Is het dak gesoleerd? Zijn alle ramen voorzien van dubbel glas? Zijn de deuren en de brievenbus voorzien van tochtstrips? Op welke manier wordt de woning verwarmd? Hoe oud is de verwarmingsinstallatie en is deze goed onderhouden? Hoe is de warmwatervoorziening van de woning geregeld? Hoeveel verbruikt de huidige bewoner aan gas, water en elektriciteit? In welke staat verkeert het huis? Hoe is het onderhouden, zowel binnen als buiten? Is de woning voorzien van houten of kunststof kozijnen? Wanneer is het houtwerk voor het laatst geschilderd? In welke staat zijn de inbraakwerende voorzieningen van de woning? Is de woning voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Is de elektrische bedrading goed aangelegd en in goede staat? Wanneer zijn de elektrische installaties voor het laatst gecontroleerd? Is de woning voorzien van een moderne stoppenkast inclusief aardlekschakelaar? Hoeveel vermogen leveren de verschillende elektriciteitsgroepen? Onderhoud Wanneer u tijdens de bezichtiging deze punten inventariseert, kunt u een inschatting maken van de bijkomende kosten. U krijgt een idee van de wijzigingen die u in de woning moet aanbrengen. De kosten die hiermee gemoeid zijn kunt u meefinancieren in de hypotheek. Onderhandeling Wanneer u serieuze interesse voor een woning heeft, kan het spel van het onderhandelen beginnen. U doet een bod op het huis bij de verkopende makelaar of de huidige eigenaar. Onderhandelen over de prijs is bijna altijd de moeite waard. Alleen wanneer u weet dat er verschillende kopers in het huis genteresseerd zijn kunt u overwegen direct de vraagprijs te bieden. Onderhandelingstips: De vraagprijs van de woning is maar een indicatie. De huidige eigenaar verwacht dat u onder deze prijs biedt en wil meestal wel onderhandelen. Bedenk hoeveel het huis voor u werkelijk waard is. Kijk niet alleen naar de positieve, maar ook naar de negatieve punten. Maak een inschatting van de kosten die u moet maken om het huis aan uw wensen aan te passen. Trek deze kosten af van het bedrag dat u maximaal wilt betalen om uw hoogst haalbare bod te bepalen. Bereken uw maximale hypotheek. Bied onder het maximale hypotheekbedrag. Ga na hoe lang de woning al te koop staat. Woningeigenaars die lang op de verkoop hebben moeten wachten, zijn vaak eerder bereid een lager bod te accepteren. Laat niet merken hoe graag u de woning wilt hebben. Neem de tijd om een tegenbod van de huidige eigenaar te overwegen. Zodra u een tegenbod van de eigenaar of de verkopende makelaar ontvangt bent u in onderhandeling over de woning. Veel succes! Voorlopig contract Wanneer u het met de verkoper eens wordt over de verkoopprijs, stelt u samen een voorlopig koopcontract op. Met dit voorlopige contract zit u nog niet helemaal aan de koop vast. U heeft echter wel verplichtingen. Als u na het tekenen van het contract alsnog van de koop afziet, moet u een boete van 10% van de overeengekomen verkoopprijs aan de verkoper betalen. Consequenties van het voorlopig contract In het voorlopig koopcontracten leggen de koper en de verkoper vast wat ze precies zijn overeengekomen. Meestal wordt het contract voorbereid door de verkopende makelaar. In het contract staat in ieder geval: De verkoopprijs van de woning. De overdrachtsdatum van de woning. Onder welke voorwaarden het voorlopige contract kan worden ontbonden. De datum waarop het voorlopige contract definitief wordt. Nadat beide partijen het voorlopig contract hebben ondertekend, heeft u als koper een bedenktijd van drie dagen. Uw bedenktijd gaat in bij ontvangst van het voorlopig contract. Het is dus verstandig om officieel vast te leggen wanneer u het contract ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld door het contract aangetekend te laten verzenden of een bewijs van ontvangst te tekenen. Binnen de bedenktijd kunt u zonder boete de overeenkomst beindigen. Natuurlijk moet u wel de kosten van de notaris en de makelaar betalen. Na afloop van de bedenktijd kunt nog gebruikmaken van de ontbindende voorwaarden die in het contract zijn opgenomen. Een veel voorkomende ontbindende voorwaarde is dat u de financiering en/of Nationale Hypotheekgarantie rond kunt krijgen. Wanneer u de ontbindende voorwaarden gebruikt, bent u 10% van de aankoopprijs aan de verkoper schuldig. Vaak geeft de koper bij het tekenen van het voorlopig contract een bankgarantie ter waarde van dit bedrag af. Deze garantie geeft de verkoper de zekerheid dat hij of zij bij ontbinding van het contract in ieder geval 10% van de prijs ontvangt. Om niet voor vervelende verrassingen komen te staan, is het verstandig wanneer weet wat u kunt lenen voordat u een voorlopig contract tekent. Financiering Waarschijnlijk heeft u zich voor het tekenen van het voorlopig contract al georinteerd op de hypotheek die het beste bij uw situatie past. Nu zult u een definitieve keuze moeten maken voor de hypotheekvorm, de rentevaste periode en de aanvullende verzekeringen. Voor de laatste maal vraagt u een of meer offertes bij hypotheekverstrekkers aan. Acceptatie Binnen enkele dagen krijgt u de opgevraagde offerte binnen. U maakt een definitieve keuze uit de verschillende offertes. Dan breekt een spannende tijd aan. Nadat u de offerte hebt ondertekend en teruggestuurd, bekijkt de hypotheekverstrekker of zij uw aanvraag werkelijk accepteren. Wanneer u de offerte ondertekent, is de hypotheek dus nog niet rond! U hoort na ongeveer twee weken of uw hypotheekaanvraag is geaccepteerd. Zowel bij acceptatie als bij afwijzing ontvangt u een brief van de hypotheekverstrekker. Bewaar deze brief goed. Voor de beoordeling van uw hypotheekaanvraag heeft de bank diverse bewijsstukken nodig: Legitimatiebewijs van alle aanvragers. Bewijs van inkomen: loonstrook of (voor ondernemers) de jaarstukken over de laatste drie jaar. Bewijs van continuteit van inkomen: arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring. (Voorlopige) koopovereenkomst. Taxatierapport of WOZ-beschikking. Overzicht van overige leningen die u heeft. De hypotheekverstrekker mag controleren of u geregistreerd staat bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). De door alle aanvragers ondertekende hypotheekofferte. Daarnaast geeft u de naam en het adres op van de notaris die de aankoop van het huis afhandelt. Zodra u van de hypotheekverstrekker verneemt dat uw aanvraag is geaccepteerd, kunt u een afspraak met de notaris maken om de hypotheekakte te passeren. Passeren bij de notaris Er zijn twee verschillende aktes waarmee u bij het kopen van een huis mee te maken krijgt: de hypotheekakte en de akte van levering. De notaris zorgt voor het opstellen en registreren van deze aktes. Hier zijn kosten aan verbonden die u moet betalen. De notaris mag zijn tarieven zelf vaststellen. Het is dus verstandig om bij verschillende notariskantoren tarieven op te vragen. Hierna zullen we beide aktes kort bespreken. De hypotheekakte In de hypotheekakte staan de afspraken die u met de hypotheekverstrekker heeft gemaakt. Na het ondertekenen van de hypotheekakte registreert de notaris de gegevens van uw hypotheek bij het Kadaster. Zo komt onder meer vast te liggen hoe hoog uw hypotheek is, welke woning het onderpand is en waar uw hypotheek is ondergebracht. Deze gegevens bij het Kadaster zijn openbaar. De akte van levering Wanneer u de akte van levering ondertekent, wordt u officieel eigenaar van de woning. Ook de gegevens uit de akte van levering worden geregistreerd bij het Kadaster. Hier kan iedereen tegen betaling nagaan dat de woning op uw naam staat. Zonder tussenkomst van een notaris kunt u geen huis kopen of een hypotheek afsluiten. Hij of zij is echter meestal niet betrokken bij het kiezen van de juiste hypotheek.

Meer artikelen